Standard plemene

Standard plemene

Standard plemene

Maransky – MR                                                         Skupina: D2

S – Maransky, N – Marans, F – Marans, A – Marans

 

Původ:                           Francie

 

Charakteristika: Plemeno slepic s kombinovanou užitkovostí, vyšlechtěné počátkem 20. století. Šlechtění bylo zaměřeno především na snášku a velmi tmavou barvu skořápky. Vyniká vitalitou, rychlým růstem, dobrým opeřováním a snáškou větších vajec. Barva kůže je bílá. Snáška je asi 180 – 220 vajec s velmi tmavou, červenohnědou skořápkou, minimální hmotnost násadových vajec je 65 g. Kvokavost je nežádoucí.

 

Hmotnost kg:               do 1 roku:       kohout 3,0 – 3,6         min 2,7 max 4,1

slepice  2,3 – 2,9         min 2,0 max 3,4

nad 1 rok:       kohout 3,5 – 4,3         min 2,9 max 4,8

slepice  2,8 – 3,4         min 2,2 max 3,9

 

Kroužek:                     Kohout 22 mm, slepice 20 mm

 

1. Plemenný typ: Slepice středně těžkého typu, středního tělesného rámce, se znaky dobré nosnice, s prostorným typem lichoběžníkového tvaru, s listovým hřebenem, s mírně opeřenými běháky, širšího středně vysokého postoje.

 

Plemené znaky

kohouta:

2. Hlava:                     středně velká, výrazná VV: drobná

– zobák:                      přiměřeně silný, lehce zahnutý, rohový

– hřeben:                     listový, středně velký, s hlouběji řezanými zuby, praporek lehce sleduje týl, ale k týlu nepřiléhá VV: malý nebo naopak velký, hrubý

– obličej:                     červený, plný, hladký nebo malými peříčky porostlý

– ušnice:                     červené, nepříliš velké, mírně svraštělé

– laloky:                      středně vélké, oválné, dobře zaoblené VV: dlouhé

– oči:                           výrazné, oranžové až červené

 

3. Trup:                       mohutnější, dosti dlouhý, ze strany lichoběžníkový, dosti široký a hluboký, plný, dobře zaoblený, jen velmi lehce zvednutý VV: drobný, krátký, úzký, trojúhelníkový

– záda:                        dosti dlouhá, po celé délce široká, jen velmi mírně nazad skloněná VV: krátká, úzká

– prsa:                         široká, plná, lehce klenutá

– břicho:                     široké, dosti hluboké, plné

– krk:                          středně dlouhý, silnější, s plným krčním závěsem

– křídla:                      silná, v ose trupu nesená, těsně přilehlá

– ocas:                        nejvýše středně dlouhý, široce nasazený pod úhlem asi 40° – 60°, plynule nebo jen malým zlomem vycházející z linie sedla, částečně rozevřený, široké rejdováky jsou téměř nebo zcela zakryty středně dlouhými srpy VV: dlouhý, kolmo nesený

 

4. Nohy:                      postoj je široký a středně vysoký

– holeně:                     středně dlouhé, mírně vystupující, silné, dobře zmasilé

– běháky:                    středně dlouhé, opeřené, masové, u tmavě zbarvených rázů většinou s různým rozsahem tmavších pigmentů VV: neopeřené, žluté, zelené

– rousy:                       na vnější straně a vnějších prstech mírné opeření typu „punčošky“ VV: bohaté rousy

 

5. Opeření:                  tvrdší, dobře přilehlé, bez podušek VV: podušky

 

Plemené znaky

slepice:                        V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem až na znaky podmíněné pohlavím. Je celkově menší a břicho má prostornější. Ocas nasazený pod úhlem asi 40° – 60° středně dlouhý, nepříliš bohatý, částečně rozevřený, plynule nebo jen malým zlomem vystupující z linie zad. Hřeben má menší až střední, vzpřímený, často lehce zvlněný, někdy mírně klopený.

VV: hrubý, silně klopený hřeben, úzce nasazený ocas, kolmo nesený ocas

 

V zemi původu existuje 14 barevných rázů.

 

Maransky zdrobnělé – Z MR                                                                 Skupina: D4

 

Původ:                           Anglie

 

Charakteristika: Zdrobnělá forma velkého plemene. Snáška asi 150 vajec s velmi tmavou, červenohnědou skořápkou. Minimální hmotnost násadových vajec je 45 g.

 

Hmotnost kg:                do 1 roku:       kohout 1,0 – 1,2         min 0,8 max 1,4

slepice  0,8 – 1,0         min 0,6 max 1,2

nad 1 rok:       kohout 1,1 – 1,4         min 0,9 max 1,6

slepice  0,9 – 1,2         min 0,7 max 1,4

 

Kroužek:        kohout 15 mm, slepice 13 mm

 

K 260                  Měděně černé

 

Kohout: Základní barva je černá; všechny kresebné znaky připomínají odstínem a výrazným leskem zbarvení mědi; hlava je měděně zlatohnědá, někdy poněkud promíšená barvou černou; krční závěs je měděně zlatohnědý s černou stvolovou kresbou; záda a vrchní část štítů křídel jsou měděně červenohnědé, většinou poněkud promíšené barvou černou; sedlový závěs je měděně zlatohnědý s černou stvolovou kresbou; ostatní opeření je černé, malé příměs měděné barvy na přední straně krku a v horní části prsou se připouští. Podsada je tmavě šedá až šedočerná.

 

Slepice: Základní barva je černá; hlava je černá; krční závěs je měděně zlatohnědý s bohatou černou stvolovou kresbou; ojedinělá černá nebo měděně zlatohnědá pírka v krčím závěsu se připouští; ostatní opeření je černé, malá příměs měděné barvy na přední straně krku a v horní části prsou se připouští. Podsada je tmavě šedá až šedočerná.

 

VV: Světlejší zlatožlutý nebo naopak tmavší červenohnědý odstín kresby bez měděného lesku; měděně hnědá kresba na prsou a bocích ve větším rozsahu; příměs hnědé barvy v ocase; podbělená podsada, u slepiuce příměs hnědé barvy v horní části pláště.