Prohlášení zákonných zástupců

Prohlášení zákonných zástupců

Odesláním přihlášky stvrzujete svůj souhlas s Prohlášením zákonných zástupců

Prohlášení zákonných zástupců:

Prohlašuji tímto a potvrzuji správnost uvedených údajů uvedených v přihlášce a jsem připraven/a na vyzvání zodpovědné osoby při nástupu dítěte na tábor správnost údajů doložit. Dále souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů mého dítěte podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Kateřinou Švecovou Reifovou, se sídlem Záhoří a Kozinec 5, 257 91 Sedlec - Prčice, IČO: 76586553. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat a Kateřina Švecová Reifová mé údaje do jednoho roku zlikviduje. Způsob zpracování osobních údajů se řídí výše zmíněným zákonem.

Jsou mi známy dispozice provozu tábora a uvedl/a jsem ve vstupním dotazníku veškeré závažné informace týkající se zdravotního stavu účastníka tábora a případné změny, zjištěné po odevzdání této přihlášky, oznámím nejpozději před zahájením tábora. Současně prohlašuji, že vzhledem k charakteru tábora je telefonické spojení, uvedené v přihlášce pro dobu konání tábora, platné a že v případě závažných zdravotních problémů účastníka nebo jeho vážných kázeňských přestupků zajistím odvoz účastníka z tábora nejpozději do 24 hodin.

V případě potřeby dávám souhlas k mému zastoupení zdravotníkovi a hlavnímu vedoucímu tábora. V případě nutnosti souhlasím s anestézií (narkózou) i transfuzí krve.

Dále souhlasím s uveřejněním fotodokumentace, pořízené během konání tábora, na webových stránkách www.kozinec.com.

Odesláním formuláře Přihlášky na tábor souhlasím s výše uvedenými podmínkami.

Prohlášení zákonných zástupců.doc (29,5 kB)