Platební a storno podmínky

Platební a storno podmínky

PLATEBNÍ ÚDAJE A STORNO PODMÍNKY

1. Konečná cena

 dětského tábora Malého stromu je = 3.400,-Kč. V ceně je ubytování, strava 5x denně, pitný režim, program, vč. výtvarného materiálu

2. Zálohová platba do 30. 5. 2014

Rezervace bude zapsána po uhrazení zálohy ve výši  1.400,- Kč na účet 1104744017/3030, vedený u Airbank, jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve formě ddmmrrrr (d=den, m=měsíc, r=rok) nebo složenkou typu C (adresa majitele účtu Bělehradská 6, 140 00 Praha 4).  Kopii složenky zašlete emailem. Zálohu uhraďte nejpozději do 30. 5. 2013. Pokud do tohoto data neobdržíme zálohovou platbu, bude přihláška stornována.

3. Doplatek do 5. 7. 2014

Doplatek ve výši 2000,-Kč je potřeba zaplatit nejpozději do 5. 7. 2013 na účet 1104744017/3030, vedený u Airbank, jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve formě ddmmrrrr (d=den, m=měsíc, r=rok).

STORNO PODMÍNKY

Storno podmínky jsou nemilé pro obě strany. Jak pro vás, protože určitě nerušíte akci kvůli tomu, že byste najednou nechtěli jet, tak pro nás.

Storno poplatky nejsou kvůli tomu, abychom se vám pomstili, že s námi nakonec nejedete, ale protože už jsme za vaši ratolest museli zaplatit zálohy třetí straně, nebo se nám už vaše místo nepodaří obsadit.

Při stornování nemusíte udávat důvod. Výjimkou je zrušení ze zdravotních důvodů, kdy je potřeba potvrzení lékaře.Zákonný zástupce je oprávněn zrušit svou rezervaci kdykoli, před zahájením pobytu. Zrušení pobytu musí být podáno písemně.Rozhodující pro určení doby je datum poštovního razítka doručeného oznámení o zrušení pobytu.

Stornopoplatky se určují za každého přihlášeného táborníka z celkové zaplacené ceny pobytu, tedy =3.400,-Kč.

  1. Odhlášení 60 – 30 dní před zahájením tábora vracíme celou částku
  2. Odhlášení 29-15 dní před zahájením tábora: storno 25% z ceny
  3. Odhlášení 14-7 dní před zahájením tábora: storno 50% z ceny
  4. Odhlášení 6 dní a méně před zahájením tábora: storno 80% z ceny
  5. Nahrazení jiným účastníkem storno 0% z ceny
  6. Jestliže probíhající tábor musí účastník ze zdravotních důvodů předčasně ukončit, zavazuje se mu poskytovatel akce vrátit část poukazu ve výši 100,- Kč za každý celý den neúčasti. Peníze budou zaslány na základě písemné žádosti zákonného zástupce do 30 dnů od doručení žádosti.
  7. Při bezdůvodném ukončení pobytu dítěte v průběhu tábora vracíme 0,-Kč (pokud to není uvedeno již v závazné přihlášce předem)
  8. Při neomluveném nenastoupení dítěte na tábor vracíme 0,-Kč

Žádost o storno platby (části platby) musí být písemná a doručena na adresu Kateřina Švecová - Reifová, Záhoří a Kozinec 5, Sedlec – Prčice, 257 91.

Případná vratka storno poplatků vám bude vrácena na váš účet uvedený v závazné přihlášce.

Je možné sjednání pojištění proti storno poplatkům u některé z pojišťoven.

Úhrada vaším zaměstnavatelem

I tento tábor lze uhradit pomocí zaměstnaneckých benefitů či fondů FKSP, může se jednat o kompletní či částečnou úhradu. V případě této situace uveďte do poznámky v přihlášce nebo v emailové zprávě informaci o způsobu platby.

Následně prosíme o zaslání přesných fakturačních údajů na email kozinec@kozinec.com. Fakturu připravíme a v pdf formátu zašleme na Vás email či email účetního Vaší společnosti. Po její akceptaci jí v případě potřeby zašleme poštou na adresu zaměstnavatele.

Příspěvek vaší zdravotní pojišťovnou na ozdravný pobyt

Zjistěte si co nejdříve podmínky příspěvku u vaší zdravotní pojišťovny. Organizátorovi akce zašlete na kontaktní email kozinec@kozinec.com min. 15 dní před konáním tábora, co budete pro vaši pojišťovnu potřebovat. Opět prosím o uvedení fakturačních údajů a co má být ve faktuře napsáno. Více info např. zde

Platební a storno podmínky ke stažení zde.