NĚCO MÁLO O MÉ MALIČKOSTI...

NĚCO MÁLO O MÉ MALIČKOSTI...

     Vystudovala jsem speciální pedagogiku předškolního věku na univerzitě Palackého v Olomouci. O předškolní pedagogiku a volnočasové aktivity dětí se zajímám už něco málo přes 10let. S dětmi jsem pracovala v mateřských školách na pozici učitelky a také jako vychovatelka v azylovém domě pro děti. Pro mě osobně je svoboda a radost ze života jedince hlavními aspekty života. Tuto filosofii se snažím uplatňovat i při práci s dětmi. Dětem připravuji různé situace a příležitosti, kdy se učí naslouchat své intuici a té důvěřovat, i když ostatní je z tohoto naslouchání budou zrazovat. Ráda bych, kdyby děti díky mému osobnímu příkladu pochopily, že v životě si za všechno můžeme sami, ale také máme tu moc a sílu to kdykoli změnit. Ať už se to týká zdraví, pocitů, neúspěchu, nedostatku peněz, apod.

     Vzhledem k tomu, že nesouzním se současným systémem školství v naší republice, zajímám se zejména o alternativní výchovně vzdělávací směry a přístupy. Zejména mě zajímá lesní pedagogika, environmentální programy, walsdorfská pedagogika, projekt respektovat a být respektován a s tím ač zdánlivě nesouvisející zdravé stravování a naslouchání svému tělu, co je pro něj dobré a co špatné.

     Já osobně považuji naši planetu za školu duše. Nechci se stavět do role učitele, ale průvodce. Sebekriticky přiznávám, že jsem nedokonalou bytostí, ale právě proto se to snažím každý den měnit. A přítomnost dětí mi v tom neskutečně pomáhá. Dávají mi nové myšlenky a učí mě dívat se na věci z různých aspektů.

     Doufám, že tato má zpověď přispěje k tomu, aby jste mi i nadále s důvěrou svěřovali své milované děti.