Nabídka kuřat 2016

Nabídka kuřat 2016

Při zájmu o koupi kuřátek doporučujeme zájemcům se již na začátku roku zapsat do pořadníku. Nestíháme uspokojovat všechny zájemce. Pro bližší informace a aktuální nabídku nás kontaktujte na kozinec@kozinec.com.

Cena nesexovaných kuřat, očkovaných vakcínou Livacox - https://www.bri.cz/produkt/livacox-t

Orlovka pestrá

1 den - 1 měsíc - 100,-Kč - nesexované

1 měsíc - 3 měsíců - 150,-Kč - nesexované

3 měsíc - 1 rok - 800,-Kč/slepice, 400Kč/kohout

Orlovka je pozdní slepičkou, tzn., že začíná snášet okolo 9 měsíce.