CESTA MALÉHO STROMU

CESTA MALÉHO STROMU

„ Všichni jsme květinami v zahradě Velkého ducha.“ 

 

Vážení rodiče, milé děti,  

rádi bychom vám trochu přiblížili naladění našich táborů.

Budeme s dětmi trávit co nejvíce času venku, bez zdí a plotů a za každého počasí. Hlavní inspirací pro náplň programu je neustále měnící se příroda a to co nabízí.

Věříme, že Matka příroda je totiž všemocná učitelka a v bezprostředním kontaktu s ní zažívají děti všechny její tváře - přívětivou, vlídnou, hojnou, zároveň ale nesmlouvavou i drsnou. Přirozené prostředí přírody rozvíjí u dětí kreativitu, fantazii a přispívá ke komplexnímu rozvoji osobnosti dítěte. V přírodě děti přirozeně využívají k učení všechny své smysly, celé tělo a všechny úrovně vnímání a to způsobem, který je jim příjemný a přirozený.

Zakládáme si na individuálním pochopení a přátelském přístupu ke každému dítěti jako vyjimečné bytosti, která svým bytím utváří celek. Věříme, že osvojením si životních hodnot, které vedou k harmonii celku a naslouchání své intuice je dobrým základem pro budoucí vývoj osobnosti vašeho dítěte.  

Na našich dětských táborech se snažíme děti naučit zážitkovou formou osvojení dovedností, které využijí právě při pobytu a pohybu v přírodě. Např. děti učíme orientaci v terénu, alternativní dorozumívací prostředky, divokou kuchyni (poznávání jedlých surovin z přírody a jejich praktické zpracování), vaření na ohni, zakládání ohně, stopovací a pozorovací schopnosti, výrobky pro praktický život z darů lesa, správný přístup k různým živočišným druhům a péči o ně (kořist x predátor) a komunikaci se zvířaty.

Na našich dětských táborech si také velice zakládáme na kvalitě podávané stravy. Strava je připravována z kvalitních surovin bez přidaných chemických látek. Receptury jsou naše osobní, osvědčené. Nechceme na úkor ceny dětem podávat energeticky nevyváženou nebo škodlivou stravu. Samozřejmostí je dostatek sezonního ovoce a zeleniny.

Pokud vás naše filosofie zaujala, budeme velice potěšeni a poctěni, že nám svěříte svou ratolest. Věřte, že pobyt u nás vašim dětem přinese mnoho podnětů pro všechny jejich smysly a nezapomenutelných setkání a zase na opak, pobyt vašich dětí obohatí i nás.