SLEPICE V NOUZI

DOČASNÁ ADOPCE SLEPIČEK NA KOZINCI

Jsme aktivními členy iniciativy Slepice v nouzi, jejímž posláním je bojovat za práva hospodářských zvířat v zemědělství, obzlváště slepiček. Chceme...

Indiáni říkají:" My jsme neznali konec příběhu, ale vy neznáte začátek. Nevěděli jsme, kam svět směřuje, ale vy nevíte, odkud přicházíte."

PODPOŘTE S NÁMI KAMPAŇ KONEC DOBY KLECOVÉ

VÍCE INFO ZDE.